Wiele

Wiele to piÄ™kna miejscowość na Kaszubach, poÅ‚ożona nad Jeziorem Wielewskim i nieco mniejszym Jeziorem CiepÅ‚ym, otoczona rozlegÅ‚ymi Borami Tucholskimi, na poÅ‚udniowym kraÅ„cu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. DoskonaÅ‚e miejsce na letni wypoczynek. Amatorzy pieszych i rowerowych wycieczek, zwolennicy sportów wodnych znajdÄ… tutaj wspaniaÅ‚e warunki.

W Wielu znajduje siÄ™ neobarokowy koÅ›cióÅ‚ pod wezwaniem Å›w. MikoÅ‚aja z 1906 roku oraz malowniczo poÅ‚ożona zabytkowa Kalwaria Wielewska z 1927 roku, drugi taki obiekt na caÅ‚ym Pomorzu, a także:

 • Jezioro Wielewskie z kÄ…pieliskiem strzeżonym i wypożyczalniÄ… sprzÄ™tu wodnego

 • Jezioro CiepÅ‚e

 • stanowiska wÄ™dkarskie

 • rozbudowane zaplecze gastronomiczne

 • zaplecze sportowe – ogólnodostÄ™pny orlik

 • wypożyczalnia rowerów

 • doskonaÅ‚e miejsca na zbiór runa leÅ›nego: grzyby, jagody itp.

 • Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu

W miejscowoÅ›ci organizowane sÄ… cyklicznie Turniej GawÄ™dziarzy Ludowych i MiÄ™dzynarodowy Festiwal Folkloru oraz inne, nieco mniejsze wydarzenia i obchody różnych Å›wiÄ…t.Okolica

Kaszuby oferujÄ… rozbudowane zaplecze rekreacyjno-usÅ‚ugowe i gastronomiczne, zachowujÄ…c przy tym swÄ… dziewiczÄ… nieskazitelność. Niezliczone jeziora zaskakujÄ… krystalicznie czystÄ… wodÄ… i bogatÄ… faunÄ…. SpoÅ›ród gÄ™stych lasów wyÅ‚aniajÄ… siÄ™ malowniczo poÅ‚ożone wioski i historyczne miasta z wieloma zabytkami.


ZachÄ™camy PaÅ„stwa do zwiedzenia regionu i aktywnego spÄ™dzania czasu na Å‚onie natury. W najbliższej okolicy Wiela mogÄ… PaÅ„stwo wybrać siÄ™ na wycieczkÄ™ licznymi Å›cieżkami rowerowymi z malowniczymi krajobrazami lub popÅ‚ynąć spÅ‚ywem kajakowym WdÄ…, BrdÄ… lub ZbrzycÄ… – chÄ™tnie pomożemy PaÅ„stwu w zorganizowaniu takiego spÅ‚ywu. LubiÄ…cym spÄ™dzać aktywnie czas spodoba siÄ™ możliwość żeglowania, latania motolotniÄ…, jazdy konno czy na quadach, gry w paintball. JesieniÄ… okoliczne bory stajÄ… siÄ™ idealnym miejscem grzybobrania, a zimÄ… bajkowym tÅ‚em kuligów. Ponadto w najbliższej okolicy funkcjonujÄ… stoki narciarskie i lodowiska.


Ciekawe miejsca w okolicy Wiela:

 • wiele jezior, w tym jezioro Wielewskie, SkÄ…pe, Charzykowskie i zwane Kaszubskim Morzem Jezioro Wdzydzkie

 • Wdzydzki Park Krajobrazowy i Bory Tucholskie – jeden z najwiÄ™kszych kompleksów borów sosnowych w Polsce

 • Wieżyca – najwyższe wzniesienie na Pomorzu, z wieżą widokowÄ… na szczycie i czynnymi stokami narciarskimi zimÄ…

 • idealnie zachowane kamienne krÄ™gi w Odrach – drugie pod wzglÄ™dem wielkoÅ›ci w Europie, kamienne krÄ™gi w WÄ™siorach i LeÅ›nie

 • skansen etnograficzny i wieża widokowa we Wdzydzach Kiszewskich

 • skansen w Szymbarku wraz ze sÅ‚ynnym „domem stojÄ…cym na gÅ‚owie”, a także domem Sybiraka i najdÅ‚uższÄ… deskÄ… na Å›wiecie

 • skansen kolejnictwa w KoÅ›cierzynie

 • Muzeum Kaszubskie w Kartuzach

 • Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie

 • mieszÄ…ce siÄ™ w dworku szlacheckim Muzeum Hymnu Narodowego w BÄ™dominie

 • zamek w Starej Kiszewie, CzÅ‚uchowie, Bytowie i w Malborku – jeden z najwiÄ™kszych na Å›wiecie

 • Kolegiata w Kartuzach – wybudowana w latach 1383-1405

 • Cerkiew ÅšwiÄ™tego Jerzego w Bytowie – wybudowana w latach 1675-1685, odbywaÅ‚y siÄ™ w niej nabożeÅ„stwa w jÄ™zyku kaszubskim

 • PaÅ‚ac w Leźnie

 • Dwór w Sikorzynie – byÅ‚ siedzibÄ… rodowÄ… Sikorskich i Wybickich

 • zabytkowy akwedukt w Fojutowie

 • drewniany mÅ‚yn wodny w Lipuszu

 • park miniatur w Mirachowie

 • farma strusi w Garczynie

 • Åšwiat Labiryntów w Blizinach – dla najmÅ‚odszych

 • Park Edukacyjny ZOO w Tuchlinie – z ekspozycjÄ… żywych gadów z Afryki, Ameryki i Azji

 • GoÅ‚ubieÅ„ski Ogród Botaniczny – z kilku tysiÄ…cami gatunków roÅ›lin

 • liczne zabytki w TrójmieÅ›cie

 • molo w Sopocie

 • Morze BaÅ‚tyckie…

  ZachÄ™camy do obejrzenia krótkich filmów naszej produkcji:

  Okolica  Wiele i Kaszubski Sen z lotu ptaka